Εταιρικό Προφίλ

∆ηµιουργική πορεία ανάπτυξης

 

 

Η Δ. Δρακουλάκης ΑΒΕΤΕ είναι µια ανώνυµη εταιρεία που 40 χρόνια τώρα δραστηριοποιείται µε απόλυτη επιτυχία στη δηµιουργία χώρων µαζικής εστίασης. Με 120 εργαζόµενους και περισσότερους από 10.000 πελάτες σε ολόκληρο τον κόσµο, η Δ. Δρακουλάκης σχεδιάζει, μελετά, κατασκευάζει, εξοπλίζει χώρους φιλικούς προς τους χρήστες τους. Αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, café-bar, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κρουαζιερόπλοια από τα πιο επιτυχηµένα στον κλάδο τους, εµπιστεύθηκαν στη Δ. Δρακουλάκης τόσο την εικόνα, όσο και τη λειτουργικότητά τους. Η Δ. Δρακουλάκης αναλαµβάνει όλα τα στάδια για τη δηµιουργία των χώρων, από την αρχική µελέτη µέχρι την παράδοση, προτείνοντας πάντα την καλύτερη λύση σε κάθε πιθανή ανάγκη. Τηρώντας τις πιο αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, η Δ. Δρακουλάκης λειτουργεί µε γνώµονα την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.
 
Για το λόγο αυτό διαθέτει, σε σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 15,500 τ.µ., καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής. Εκεί, λειτουργούν αυτόνοµες και απόλυτα εξειδικευµένες µονάδες μετάλλου, ξύλου και γυαλιού, ώστε οι επεξεργασίες όλων των υλικών να γίνονται ελεγχόµενα, µε τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, υπάρχει µεγάλος χώρος συναρµολόγησης, ώστε να συνεργάζονται και να συντονίζονται καλύτερα οι διάφορες ειδικότητες. Η Δ. Δρακουλάκης έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει Σύστηµα Διαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001. Η πιστοποίησή της από τον διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα TÜV Rheinland Hellas επιβεβαιώνει την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας, που στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών και την αύξηση της εµπιστοσύνης τους, µέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων της εταιρείας. Επιπροσθέτως, τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν σήµανση CE σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.
 
 
 

Διαβάστε για την πολιτική ποιότητας της εταιρείας μας 

κάνοντας κλικ εδώ: