ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ