ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ